پوسیدگی

معاینه کامل و تشخیص دقیق پوسیدگی دندانها مستلزم تهیه رادیوگرافی های دقیق یعنی پری اییکال و یا بایت وینگ است رادیوگرافی پانورامیک یا OPG به هیچ وجه مناسب نیست.

برای ترمیم پوسیدگی بین دندانی از هر دو ماده ی ترمیمی آمالگام و کامپوزیت دندانی می توان استفاده نمود که هریک مزایا و معایب خاص خود را دارند.

 

باید دقت داشت که موفقیت و دوام هر ترمیم دندانی به نوع ماده، روش کار و مهارت دندانپزشک و مراقبت و بهداشت فرد بستگی دارد

درصورت وجود پوسیدگی عمیق درمان ریشه و در صورت پوسیدگیهای بسیار ضعیف کشیدن دندان و جایگزینی آن پیشنهاد می گردد.

خدمات مربوط به این مشکل: