روکش های دندانی

روکش های دندان را می توان از مواد سرامیکی ،سرامیک - فلز و یا تمام فلزی تهیه کرد. روکش های تمام سرامیک بهتر از روکشهای با زیرساخت فلزی خصوصیات انعکاس نور دندان های طبیعی را تقلید می کنند در نتیجه زیباتر هستند.

 

روکش ها می توانند دندان های شما را تقویت کنند، ظاهر دندان های شما را به همان اندازه که می خواهید سفید کرده و لبخندی را که همیشه مورد نظرتان آست به شما بدهند.

 

قبل از ساخت روکش وضعیت ریشه دندان و نیز استحکام تاج دندان می بایست دقیقا مورد آرزیابی قرار گرفته و در صورت وجود نقصان در هر دو مورد درمان های لازم انجام شوند.