جرم گیری

جرم دندان چیست ؟

پلالاکهای میکروبی که به رنگ زرد یا سفید هستند ممراه با املاح بزاقی بر سطح دندانها میچسبند و جرم دندان را تشکیل میدهند. جرم ندان با مسواک زدن و رعایت بهداشت دهان از ببن نمیرود. برای برداشتن جرمهای دندانی، باید جرم گیری دندان کرد. جرمگیری به دو صورت دستی و یا استفاده از دستگاه های اولتراسونیک در دندانپزشکی ها انجام میگیرد.

 

شاید بارزترین مثال برای تشببه جرم دندانها، مشال کنریهای خانگی باشند. آمکی که در داخل بدنه کتریها سخت میشوند، همچون جرمهای روی دندانها هستند.

 

برای تمیز کردن آنها، تنها آب و وسایل شوینده کافی نبست و باید حتماً از ابزار]لات دیگری ]ستفاده کرد.

 

جرم دندان در کدام قسمتها وجود دارد؟

 

جرم دندان در بخشهایی که مسواک کمتر به آن میرسد و تمیز کردن آن بخشها سختتر است، بیشتر تشکیل میشود. در امتداد لته و بخشهایی از دندان که پر شده اند معمولا جرمهای دندانی تشکیل میشوند.

 

حتی اگر به خوبی بهداشت دهان را هم رعایت کنید، باز هم دندان هایتان به جرمگیری نیاز خواهند داشت چرا که باکتریها همیشه مهمان دهان و دندانهای ما هتند. اگر از

 

جرمگیری دندانها غافل شوید، تنها به دندانهایتان آسیب نمیزنید. عدم جرمگیری باعت ایجاد بیماریهای لثه نیز خواهد شد. پس جرمگیری دندانها را مهم بدانید

 

جرمگیری دندان چگونه است؟

 

دستگاههای اولتراسونیک رایچترین دستگاههای جرم گیری دندان ها هستند. اولتراسونیک از انواع ابزارهای فراصوتی در دنیای پزشکی است که با ارتعاشات آن، میتوان کارهای متفاوتی را انجام داد. ارتعاشات قلم اولتراسونیک باعت کنده شدن بخشهای سخت شده پلاکهای دندانی میشود و به سادگی جرمگیری انجام میشود. برای جرمگیری با دستگاه اولتراسونیک باید سر دستگاه سرد نگه داشته شود وآب روی دندانها برای شستن پلاکها اسهری شود.

 

آیا جرمگیری مینای دندان را از ببن میبرد؟

 

متاسفانه باور غلطی در بین عموم مردم جا افتاده است که جرمگیری موجب از بهن رفتن و نازک شدن مینای دندان میشود. این در حالی است که دستگاههای جرمگیری تنها توان برداشتن جرمهای دندانی را دارند و به هیچ عفوان آسیبی به مینای دندان وارد نمیکنند. این افراد اگر از معایب جرم روی دندان آگاهی داشته باشند، به هیچ عنوان جرمگیری را مضر تلقی نمیکنند. جرمهای دندانی نه تنها

 

باعت پوسیدگی دندانها میشوند، بلکه له و بافتهای لشه را تخریب میکنند و باعت ایجاد تحلیل لته و در نهایت، لق شدن دندانها میشوند.

 

علت حساسیت دندانها بعد از جرمگیری ؟

 

گاهی بعد از جرمگیری دندانها، حساسیت دندانی ایجاد میشود. شاید تصور کنید که بخشی از مینای دندان شما از ببن رفته است و به همین دلیل نسبت به سرما و گرما، دچار حساسیت دندانی شده اید. نگران نباشید. این روند کامً طبیعی است. بعد از چند روز شاهد کمتر شدن حساسیت دندانهایتان خواهید بود. دلیل آیجاد این حساسیت، درواقع از بین رفتن بخش سنگینی آز جرمهای دندانی در امتداد لته بوده است که با برداشتن آنها، بخشهایی آز ریشه دندانها، به محیط بیرون آکسپوز میشود. درواقع ریشه دندانها با محیط، ارتباط کوچکی برقرار میکنند که منجر به ایجاد حساسیت دندانی تا چند هفته خواهد شد.

 

بروساژ چیست؟

 

احتمالا شما مم وازه بروساژ را ممراه با جرمگیری دندان دیده یا شنیدهاید. بد نبست بدانید دندانپزشکان با آغشته کردن دندانها به خمیر مخصوص و نصب برس کوچکی روی یک وسیله خاص چرخشی اقدام به بروساژ سطوح دندانی میکنند که این کار معمولا بعد از جرمگیری و برای ایجاد سطح صیقلی روی دندان و ممچنین حذف رنگها و لکههایی که چسبندگی زیادی ندارند، استفاده میشود.

 

این روزها یکی از درمانهای زیبابی که مردم از دندانیزشکان میخواهند، سفید کردن دندان است. یادتان باشد دندانپزشک شما هنگام جرمگیری، رسوبات رنگی و املاح تهنشین شده روی دندانها را برمیدارد و در نتیجه رنگ داخلی دندان تفییر نخواهد کرد و نباید انتظار سفیدی و درخشندگی داشته باشید هر چند به دلیل از بین رفتن لایه جرم، کمی تفییررنگ را احساس میکنید ولی در بلیچینگ (روشی برای سفید کردن دندانها) مادهای به نام پراکید هیدروژن به درین ساختار مینایی دندان نفوذ کرده و باعت اکسید شدن رنگدانهها و در نتیجه سفید شدن دندانها میشود. از طرفی این کار بیشتر جنبه زببایی دارد، در حالی که جرمگیری یک اقدام درمانی است.