درمان های جراحی لثه

برخی از جراحی های لثه عبارتند از:

 

جراحی فلب / جراحی کاهش پاکت: طی ابن روش لثه برش داده می شود و جرم برداشته می شود. در بعضی موارد ، سطوح نامنظم استخوان اطراف دندان آسیب دیده صاف می شود تا مناطقی را که باکتری های بیماری

زا می تو انند پنهان شوند ، محدود کنند. سپس لته سر جای مناسب خود قرار داده می شود تا بافت به خوبی در اطراف دندان شکل بگیرد. این روش باعت کاه اندازه فضای بین لته و دندان می شود، در نتیجه مناطقی که باکتری های مضر می توانند رشد کنند کاهش می بابد و احتمال مشکلالات جدی سلالامی مرتبط با بیماری پریودنتال کاهش می بابد.

پیوند استخوان: این روش شامل استفاده از قطعاتی از آستخوان خود فرد ویا استخوان مصنوعی برای جایگزینی استخوان تخریب شده توسط بیماری لته است. گرافت ها به عنوان سکویی برای رشد مجدد استخوان عمل می کنند با این هدف که ثبات دندان را بازیابی کنند.

پیوند باقت نرم. این روش باعت تقویت لته های نازک یا پر شدن مکان هایی می شود که لثه ها تحلیل رفته اند. بافت پیوندی که اغلب از سقف دهان گرفته می شود، در جای خود بخیه زده می شود و به منطقه آسیب دیده اضافه می شود.

 

بازسازی بافت هدایت شده. این روش زمانی انجام می شود که استخوان حمایت کننده از دندان شما از بین رفته باشد و رشد بافت استخوان و لثه را تحریک می کند. در توکیب با جراحی فلب انجام می شود، یک قطعه کوچک از ماده توری مانند، بین استخوان و باخت له قرار داده می شود. این باعث می شود که بافت لعه به ناحیه ای که استخوان باید باشد رشد نکند و باعث شود که استخوان و بافت همبند دوباره رشد کند تا دندانها را بهتر پشتیبانی کند.

 

جراحی زیبابی لثه: به منظور افزایش طول تاج دندانها و کم کردن لبخند له ای از انواع مختلف جراحی های زیبای با صلالاحدید متخصص جراحی لشه می توان استفاده نمود.