کشیدن دندان

چرا باید دندان را بکشیم؟

 

چنانچه میزان پوسیدگی و عفونت دندان به میزانی باشد که نگه داری دندان از طریق پر کردن، درمان ریشه (عصب کشی ) یا سایر روشهای ترمیمی غیرممکن باشد.و یا دندانی که عصب کشی شده باشد و مجددا دچار پوسیدگی شده باشد و شرایط ری اندو( درمان ریشه مجدد) را نداشته باشد، در این شرایط دندان پزشک با نظر بیمار کشیدن دندان را پیشنهاد می کند.

 

بیماریهای پریودنتال (بیماری له)

 

بیماری شدید له که باعث آسیب به بافت و اسخوان زیر لثه ها میشود و در نهایت باعث لقی شدید دندانها میگردد.

 

دندان شیری که به موقع نیفتاده

 

اگر دندانهای شیری کودکی در زمان مناسب نیفتد، ممکن است برای ایجاد فضای لازم برای رشد دندانهای دائمی کشیدن دندانهای شیری لازم باشد. تا از کشیدن دندان دانمی کودکان در آینده جلوگیری شود

 

اگر دندانها نامرتب و شلوغ باشند یا اگر یک یا چند دندان اضافی در دهان رشد کرده باشد، حذف یک دندان ممکن است لازم باشد تا دندانهای دیگر فضای کافی برای قرارگیری در جهت طبیعی را داشته باشند. علاوه بر این ممکن است قبل از درمان ارتودنی و یا طی درمان ارتودنسی نیز فرد نیاز به کشیدن دندان داشته باشد.

 

آسیب یا جراحت دندان

 

چنانه دندان طی یک حادثه شکسته باشد و شکستگی دندان تا زیر خط له ادامه پیدا کرده باشد، و یا ریشه باقیمانده در زیر استخوان باشد وطول کمی داشته باشد که افزایش طول تاج برایش توصیه نگردد و ریشه آسیب دیده باشد و دندان دیگر قابل ترمیم فبوده و نتوان آن را نگه داشت. در این حالت دندان باید کشیده شود.

 

جراحی دندان

 

چنانچه دندان به طور کامل رشد کرده باشد، دندان را با کشیدن خارج میکنند.و اگر دندان به صورت نهفته و یا نیمه نهفته باشد و خارج کردن آن کمی دشوار باشد، دندان را با جراحی خارج میکنند. در این مرحله ممکن است

 

دندان را به صورت یک باره خارج کنند و یا اگر ریشه دندان مقاوم و عمیق بوده ویا پوسیدگی دندان زیاد باشد، دندان شکسته شده و به صورت تکه تکه خارج میشود و به جراحی نیاز دارد.

 

مواردی که خارج کردن دندان نهاز به جراحی دارد: دندانی که کاملا از لهه ببرون نزده است.

 

دندانی که بزرگتر از آن است که بتوان آن را به یکباره بیرون کشید و باید خرد شود.

 

دندان نهفته یا نیمه نهفته

 

دندانی که از خط له شکسته است.

 

دندانی که پوسیدگی و عفونت شدید داشته باشد.

 

در این روش دندانپزشک برش کوچکی را روی لشه ایجاد میکند تا به دندان مورد نظر بهتر دسترسی داشته باشد. سهس دندان را با کمک انبر رو به عقب و جلو حرکت میدهد تا مقداری دندان در استخوان قک سست شود و در نهایت دندان را بیرون میکشد. در بعضی موارد دندانپزشک لبه های لثه را بخیه میزند که این نوع از بخیه ها جذبی بوده و نیاز به کشیده شدن ندارند.