درمان ریشه دندان

درمان ریشه یا به اصطلاح عامیانه عصب کشی نوعی روش درمانی است که برای نجات دندان با پوسیدگی عمیق و یا ضربه خورده استفاده می شود.

 

عصب و عروق داخل دندان می تواند به دلیل پوسیدگی عمیق ، اقدامات مکرر دندانپزشکی بر روی دندان ،ترمیم های وسبع و نیز ضربه به دندان دچار . التهاب و عفونت شوند

 

طی درمان ریشه ، عصب و عروق داخل دندان برداشته شده و قسمت داخلی ان تمبز و مهر و موم می شود. بدون درمان ، بافت اطراف دندان آلوده شده و ممکن است آبسه ایجاد شود.

 

عصب دندان برای سلامت و عملکرد دندان از اهمیت حیاتی برخوردار نیست. تنها عملکرد آن حسی آست - ایجاد احساس سرما یا گرما. فقدان عصب تاثیری در عملکرد دندان شما نخواهد داشت

 

چرا باید عصب دندان حذف شود؟

 

وقتی بافت عصبی دندان آسیب ببیند، آز بین می رود و باکتری ها در محفظه ی آن شروع به تکفیر می کنند. باکتری ها و سابر بقایای پوسیده می توانند باعت ایجاد عفونت یا آبه دندان شوند.

 

؟

 

اگر به درمان ریشه نیاز دارید ، ممکن است این علاقم را مشاهده کنید:

 

حساسیت دندان به سرما و گرما که بیش از ۳۰ تانیه دوام داشته باشد

درد شدید هنگام جویدن جوش روی لشه ها

درد خود به خود و شدید